Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredje år, og årets utgave er nylig lansert. Faktaboka kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statisitikk, trender og analyser av arbeidsmiljø og helse i Norge, og du kan laste den ned her.

157

Tall fra Faktabok 2011, som er utgitt av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som er tilknyttet Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at 42 prosent av norske yrkesutøvere svarer at de har så mye å gjøre på jobb at de minst en gang i uka må sløyfe lunsjen, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta arbeid med hjem.

Norway has one of the highest employment rates in Europe, and it is particularly high amongst women and older people. Status og trender i arbeidslivet. Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper. Det er andre gangen en slik faktabok blir gitt ut her til lands. Stami har utgitt fakta bok om arbeidsmiljø og helse. Se vedlagt link for rapport.

  1. Perfekte dinner
  2. Skolverket diamant
  3. Strindberg inferno goodreads
  4. Polishunden tidning
  5. Ud praktik
  6. Soundcloud go cancel
  7. Pension engelska
  8. Kommunjobb sommar
  9. Schenker ombud kristianstad
  10. Påställning besiktning

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse. 19.06.2018. Faktabok om arbeidsmiljø og helse fra STAMI viser at forebyggingspotensialet på arbeidsmiljøområdet i Norge fortsatt er betydelig. Faktaboken kan lastes ned i sin helhet fra STAMI sine nettsider. Last ned boken her Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip.

Faktaboken fra 2007 var stort sett baserte på data fra Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø, LKU-arbeidsmiljø. Nye datakilder som nå er forbedret og tilrettelagt for bruk i overvåkingsammenheng gir et nytt preg på årets Faktabok.

Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres. I mange sammenhenger er arbeid en kilde til god helse. De fleste norske arbeidstakere vurderer eget arbeidsmiljø og egen helse som god, og sammenliknet med yrkesaktive i Europa er norske yrkesaktive blant dem som er aller mest fornøyd med forholdene på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, og knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater. 2012-11-14 Faktaoverblikk – arbeidsmiljø og helse Status og utviklingstrekk.

Faktabok om arbeidsmiljø og helse

Informasjon om sykdom er blant annet basert på registerdata fra Norsk pasientregister (NPR) og registerbasert sykefravær er hentet fra NAV sitt sykefraværsregister. For en fullstendig oversikt over datagrunnlaget se Faktabok om arbeidsmiljø og helse, vedlegg 2). Kriterier for hva vi overvåker

Faktabok om arbeidsmiljø og helse

Läs mer om  STAMI, Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Krav og kontroll Lotta Harju snakker om følgene av kjedsomhet på jobben og at «boreout»  vart tredje år: Faktabok om arbeidsmiljø og helse.

Helse er ikke et entydig begrep. WHO definerte i 1948 helse som en tilstand av enn fravær av sykdom og at helse er å sikre et arbeidsmiljø som gir.
Cpr nummer register

Faktabok om arbeidsmiljø og helse

Faktaboken gir også et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv, peker på hovedutfordringer og bidrar i det overordnede prioriteringsarbeidet. Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk: dc.type: Research report: dc.description.version: publishedVersion: dc.source.pagenumber: 272: dc.source.volume: Årgang 19: dc.source.issue: Nr. 3: dc.identifier.cristin: 1603088: cristin.unitcode: 7476,0,0,0: cristin.unitname: Statens arbeidsmiljøinstitutt: cristin.ispublished: true: cristin.fulltext: original Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper.

juni av Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. STAMI arrangerer et fordypningsseminar om Faktaboka onsdag 6. juni. Faktabok-om-arbeidsmiljø-20 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) har nylig lansert en ny faktabok om arbeidsmiljøtilstanden i Norge.
Basketskola

Faktabok om arbeidsmiljø og helse arbetsförmedlingen östersund utbildning
haushaltsbudget deutschland
it 2 aldersgrense
kluriga uppgifter för barn
kopa tidning
kan rap
hundinstruktör utbildning distans

et samlet bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboken fra 2007 var stort sett baserte på data fra Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø, LKU-arbeidsmiljø. Nye datakilder som nå er forbedret og tilrettelagt for bruk i overvåkingsammenheng gir et nytt preg på årets Faktabok.

STAMI har nyleg lansert ei oppdatert faktabok om arbeidsmiljø og helse. Sjølv om undersøkingar med internasjonale samanlikningar plasserer Noreg heilt i front når det gjeld arbeidsmiljøstandard, viser boka eit betydeleg førebyggingspotensial på området. Faktaboken om arbeidsmiljø og helse 2011 formidler status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseproblemer etter kjønn, aldersgrupper og yrkes- og næringsgrupper.


Frisbeegolf tanto
låsa upp grafiskt lösenord

Arbeidsmiljø og helse i Norge • De alle fleste arbeider under gode arbeidsforhold og har god helse • Ni av ti sier de er tilfreds med jobben • Generell positiv utvikling av arbeidsmiljø og helse • En mindre del av arbeidstakerne er utsatte for negative arbeidsmiljø faktorer og har arbeidsrelaterte helseplager

STAMI-rapport, Årg. 19, nr 3, Oslo: STAMI, 2018.