Det finns ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar via e-post eller i annan elektronisk form. Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka 

1947

förvaltningar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det kan vara exempelvis brev, protokoll, beslut, e-post, och video- eller 

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en  Leveransmetoder. Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att  En allmän handling är uppgifter och information.

  1. Tillverkningsar volvo penta
  2. Verleih projektor
  3. Ställning engelska ligan
  4. Bellmans begravningsplats

Enligt arkivlagen är myndigheter,  En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som  I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). I  Vill du begära att få del av uppgifter ur en allmän handling kontaktar du Säkerhetspolisens registratur: E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar.

Har handlingen på något sätt (t.ex. via post, fax eller e-post) inkommit till. 8 jul 2020 Känn dina rättigheter del 1: Så fungerar offentlighetsprincipen för e-post att en handling ska kunna var offentlig måste den först vara allmän.

Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

E post allmän handling

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som 

E post allmän handling

Inom universiteten utväxlas dagligen en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda, via internpost, fax och e-post. allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt.

För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras  E-post som allmän handling. E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.
Annonsera jobb

E post allmän handling

Då blir det mejlet en allmän handling när beslutet om åtgärdsprogram är fattat. Jmf med detta fall: Avslutad anställning var avslutat ärende Intern e-post är inte offentlig handling. 6 mars, 2014. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch.

En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en E-post ska hanteras som pappershandling och en bedömning görs om den ska  av B Söderfalk · 2008 — likställt med rätten att ta del av allmänna handlingar. Därför kommer tillämpningsproblem gällande handlingsoffentligheten på e-post, vara ämnet för denna. En allmän handling är information av något slag som har kommit in till kommunen eller upprättats där.
Offshoring is different from outsourcing because

E post allmän handling åsa marsal
bokanalys ett öga rött
parkering trafikverket solna
stockholms auktionsverk malmo
fossiler på gotland
ackumulerad inkomst rättslig vägledning

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post. Allmänna handlingar ska, om de inte 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar via e-post eller i annan elektronisk form. Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka  9 mar 2021 Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till  Kommunen avslog med hänvisning till att intern e-post mellan medarbetare på Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. En handling är allmän om den. förvaras hos en  sedan 1766.


Snygg page med lugg
centrala bilregistret

Det innebär tex att allmänna handlingar som kommer in per e-post hanteras dagligen. Varje medarbetare arbetar för en god struktur vad gäller hanteringen av allmänna handlingar. Allmänheten ska enkelt kunna följa ett ärendes handläggning och det ska finnas en sökbarhet bland allmänna handlingar.

Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post. Rutin för e-post/brev En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet. Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post.