Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp) Genomgång av och systematiska övningar i spansk grammatik, med speciellt fokus på textstruktur och mediering. Förmågan att uttrycka sig skriftligt med språklig korrekthet på spanska tränas genom processkrivning. Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov.

8508

Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen.

Modern spansk grammatik för universitetet och högskolor. Lund: Studentlitteratur, 535 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 7,5 hp U/G/VG Spanska, muntlig och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng 2(3) Spanska Behörighetskrav: 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37H8 Huvudområde: Spanska 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37H8 Huvudområde: Spanska All examination sker på spanska. Delkurs 1, Text och litteratur I, 5 hp. Skriftliga inlämningsuppgifter.

 1. Preventum
 2. Missed abortion
 3. Tillbergaskolan personal
 4. Continent reservoir mean
 5. Faktablad priip-produkter
 6. Disklavier piano
 7. Perl initialize array
 8. Ändring av andelstal vägförening

Spanska B, skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik. Kurskod: SP1044; Poäng: 7,5 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 1; Akademi: Akademin Humaniora och medier Moment 2: Spansk skriftlig språkfärdighet och grammatik - 5,5 hp  Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik. Högskolan Dalarna, Spanska 1: Den spanskspråkiga världen – historia, kultur Dalarna, Spanska 1: Skriftlig språkfärdighet och grammatik (SP1044) 7,5 HP. Spanska III med didaktisk inriktning (SP2016) - 30.00 hp Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 hpDelkurs 2.

Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se.

Delkurs 6: Skriftlig språkfärdighet i skolundervisningen (7,5 hp) Delkursen består av träning i skriftlig språkfärdighet som kompletteras med teoretiska genomgångar i spansk grammatik. Vidare ingår träning i att översätta text från svenska till idiomatisk spanska.

Kursens mål Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska. 7,5 HP. Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp.

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Huvudområde: Spanska Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska.

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Kursen omfattar en fördjupning av den grammatik som studerades på Spanska I. Stort fokus läggs på den studerandes medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande förväntas under kursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär och verbläran. Övningar i fri skriftlig produktion av olika typer av texter.

Inlämningsuppgifter och en avslutande salstentamen. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär och verbläran.
Eide fjällräven

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Spanska Behörighetskrav: Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod: HDA-V38A9 Modern spansk grammatik för universitetet och högskolor. Lund: Studentlitteratur, 535 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 7,5 hp U/G/VG Spanska, muntlig och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng 2(3) 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

Vidare ingår träning i att översätta text från svenska till idiomatisk spanska.
Tomaž lunder dermatolog

Spanska i skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044 systembolaget ekholmen centrum öppettider
skyddat identitet skatteverket
ian rankin a song for the dark times
collector marknadschef
modell killar
gustaf enblad lidingö

22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Nätbaserad utbildning Obligatoriska fysiska träffar:

Skriftliga inlämningsuppgifter. Delkurs 2, Text och litteratur II, 5 hp.


Skandia pension contact
arcgis dwg to geodatabase

I momentet ingår en introduktion till allmän grammatik och i delen spansk grammatik genomförs en systematisk och analyserande genomgång av stora delar av den spanska grammatiken enligt en bestämd progressionsordning där språket studeras på teoretisk och praktisk nivå. 2. Språkfärdighet 1 (Proficiency 1), 5 hp

Lärandemål 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Övrigt Ersätter SP1040. Kurser i spanska omfattande minst 120 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i spanskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt lärosäte. Delkurs 1.