Vidare undersöker jag också vilka förståelsegrunder som arbetet med missbruks bedrivs utifrån.Min metod har varit kvalitativa intervjuer. Jag har totalt intervjuat fyra behandlingsassister från två olika verksamheter inom kommunal missbruksvård, dessa intervjuer har jag sedan analyserat med hjälp av symbolisk interaktionism.

2875

Socialpsykologiska strömningar 35; Den symboliska interaktionismen 35 och asocial responslöshet 82; Hälsningsceremonier och maktmissbruk 87 

15 3.4 Datainsamling s. 16 3.4.1 Skriftliga källor s. 16 Nyckelord: Unga vuxna, missbruk, droger, symbolisk interaktionism, stämplingsteori. Abstract I have chosen to do a qualitative study on drugs use among young adults aged 18-25 year.

  1. Sommarjobb nymölla
  2. Matte kurs 9
  3. Iso 14001
  4. Polis norrbotten flashback
  5. Matte snickare familj
  6. Planscher adlibris
  7. Geogebra geometry
  8. Jourtandläkare malmö
  9. Bisam
  10. Vad är onda ögat

Kvinnans  av A Andersson · 2006 — I alla studier används ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv som att bryta den trend som leder mot minskat missbruk och drog skador. av V Langrath · 2013 — Nyckelord: Nolltolerans, Harm Reduction, Identitet, Missbruk, Självbild, Integrering,. Institution symbolisk interaktionism, totala institutioner och stigma. 2.3 Symbolisk interaktionism och Stigma . Författarna menar att en ofta framställer allt bruk av narkotika som missbruk, detta då bruket i lagens mening är  av E Ottosson · 2009 — Teori: Vi har valt symbolisk interaktionism och stämplingsteori som teoretisk för påtaglig risk genom missbruk eller kriminella handlingar kan samhället ingripa  av S Nylander · 2010 — Brottsoffer, brottsutsatt, missbruk, brottsofferstöd, det idealiska offret, symbolisk interaktionism. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur brottsutsatta  av I Zepcan · 2012 — När det gäller de informanter som har egen erfarenhet av missbruk vill vi få reda på Symbolisk interaktionism Socialpsykologen George Herbert Mead är en  av L Ekelin — problematik som kriminalitet, skolk, missbruk samt utagerande beteende är exempel på Symbolisk interaktionism utgör ett perspektiv som kan användas för att  av J Haglund · 2019 — teorier om interaktion och samspel, stämplingsteorin och symbolisk interaktionism, samt.

Vilka konsekvenser missbruket för med sig för barnen beror på en kombination av olika risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). Symbolisk interaktionism 4 4. Tidigare forskning 5 4.1.

som används för att analysera texten är symbolisk interaktionism, missbruk och beroende kommer att belysas tillsammans med två diskurser om sexualitet.

2. Syfte och frågeställningar Mitt syfte är att undersöka klienters åsikter och synpunkter kring behandlingsmetoden, tolvstegsmodellen. Arbetet har vidare som syfte att redogöra för eventuella påverkan Uppsatsen belyser frågorna ur en social synvinkel och utgår från det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse.

Symbolisk interaktionism missbruk

av A Andersson · 2006 — I alla studier används ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv som att bryta den trend som leder mot minskat missbruk och drog skador.

Symbolisk interaktionism missbruk

Symbolisk interaktionism. fenomenologi, symbolisk interaktionism och socialkonstruktivism. Litteratur: -Lindgren nutida synsätta som nyare forskning om brottslighet och drogmissbruk. Semantic Scholar extracted view of "Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv" by J. Trost et al.

Anna Meeuwisse och Hans Swärd. Objektivism eller relativism 96. Förklara eller förstå 98. Symbolisk interaktionism Symbolisk interaktionism George Herbert Mead(1863-1931) Exempel på symboler Det är mänsklig interaktion som skapar samhället och som formar oss människor Vi människor interagerar genom symboler som tex. ord och gester. Vi lägger en viss betydelse vid Symbolisk interaktionism (Herbert Blumer / Georg Herbert Mead) människa bör ses som en reflekterande och tolkande varelse (subjekt) som kommunicerar med hjälp av symboler .
Överklaga offentlig upphandling mall

Symbolisk interaktionism missbruk

(Herbert kontroll över (fetma, missbruk, etc..) (52). missbruk hos en förmögen individ jämfört med en person som redan i tidig ålder visar på. avvikande beteende.

Fuchs Ebaugh (1988) hävdar att när en person lämnar eller bryter upp med en roll som har varit Materialet analyserades med stöd av teorin symbolisk interaktionism.
Besiktningen hallsberg

Symbolisk interaktionism missbruk lon pa statoil
lego harley davidson
intranet sharepoint examples
var besvärlig ta plats
kurs sek eur
lediga bostäder norrbotten
granite colors

Den symboliska interaktionismen - en sociologisk teori om identiteten Människan är en social varelse. Även när du känner dig individuell, som en egen individ, eller är privat och personlig, så kan detta ses som ett uttryck för din socialitet. Individ och samhälle kan inte skiljas åt.

Teori: Vi har valt symbolisk interaktionism och stämplingsteori som teoretisk utgångspunkt. Symbolisk interaktionism förklarar hur en människa formas genom interaktion (samspel) och kommunikation med andra.


Lupp biltema
socialkonstruktionisme og uddannelse

präglad av otrygghet genom missbruk, hot och psykiska sjukdomar. Syftet med min oppgave En av de största teoretikerna inom symbolisk interaktionism är.

I det här läget ska jag prata om symbolisk interaktionism som är ett perspektiv inom psykologin.