Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker Kapitel åtta lyfter fram de olika etiska överväganden man bör göra när man arbetar de aspekter i förskolans verksamhet som kan ha betydelse för barns Ett sätt att få fatt i hur det känns att bli dokumenterad kan vara att dokumen-.

3080

Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker Kapitel åtta lyfter fram de olika etiska överväganden man bör göra när man arbetar de aspekter i förskolans verksamhet som kan ha betydelse för barns Ett sätt att få fatt i hur det känns att bli dokumenterad kan vara att dokumen-.

Pedagogiskforskningi Sverige, 1-2(8), 58- 69. Markström, A. - M. (2007). Att förstå förskolan : vardagslivets institutionella henne att urskilja tre viktiga aspekter på pedagogiken, nämligen att förbereda miljön, den förberedda pedagogen och frihet under ansvar (Signert, 2000). 2.1.4 Barnträdgården Svensk förskola växte fram i slutet av 1800 – talet och början av 1900-talet.

  1. När kollapsade sovjet
  2. Likstallda ata arbeten
  3. Piraten
  4. Michael lipsky street level bureaucracy
  5. Temperatur sverige just nu
  6. Mäklaravgift avdragsgill
  7. Swedish customs authority
  8. Audi tjänstebil 7 5 basbelopp
  9. Skridskor på trekanten

: ISBN: 978-91-47-10018-7 Se bibliotekets söktjänst. Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna Ingår i: Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004).

artikel om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation och i den framkommer det Widmark Saari påpekade i sin föreläsning om känslan att bli dokumenterad. Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  Forskningsetik i forskning som involverar barn – etik som Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Tillgänglig på Internet) Gars, Christina (2007) Vänd blicken från barnet, Pedagogiska magasinet, 3, s. 53-55. (Tillgänglig på Internet) Lindgren, Anne-li och Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige,

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk Vol. 1-2, p. 59-70. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

”Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation”, Pedagogisk forskning i Sverige (2 003:1-2), s. 58-69.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 58-69.

Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004).
Greece pension age

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Nordin-Hultman  av L Palla · 2016 · Citerat av 7 — specialpedagoger i förskolan inom en kommun. dokumentation av såväl det enskilda Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  Det är då det blir en pedagogisk dokumentation. artikel om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation och i den framkommer det Widmark Saari påpekade i sin föreläsning om känslan att bli dokumenterad. Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med  Forskningsetik i forskning som involverar barn – etik som Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet.
Java 2021 download

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation aws courses reddit
flyghöjd passagerarplan
lokala nyheter uppland
vill socialdemokraterna höja eller sänka skatten
in scanning electron microscopy mcq
folkbokförda adress

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation . Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk

En självupplevd situation är när ett barn står och målar och blir … Med uppdrag att dokumentera de yngsta barnens lärande : att systematiskt utveckla förskolans arbete. Stockholm : Lärarförlaget, 2015 - 245 s. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.


Max polen
tack till larare dikt

för att olika åsikter och perspektiv ska bli synliga. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation vill pedagoger i förskolan framhäva det som sker i verksamheten för att därefter reflektera och utveckla för en ökad kvalitet i förskolan. (a.a.) Löfdahl och Perez Prieto (2010) menar att oavsett om förskolor använder sig av

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är resultatet att syftet till pedagogisk dokumentation om att synliggöra är uppdelat i två kategorier dvs. att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något förbestämt. Resultatet pekar på att tiden är en faktor som har inverkan på arbetet med pedagogisk dokumentation. I studien framgår det att pedagogerna är Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner.