Programmet ger en bred kompetens inom elektromagnetism, kretsteori, elektronik, elkraftteknik, programmering och mät- och styrsystem, samt fördjupade kunskaper och färdigheter inom förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system.

1202

Uppsala universitet. Sök | Logga inLogga in. Student; Anställd; Alumn | EnglishEnglish

1. Share. Save. 2 / 1. ProHearings. ProHearings 25 nov. 2016 — avdelningen för elkraftteknik, har tilldelats årets stipendium ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse för sin forskning om DC-omvandlare baserade  Högskola x Uppsala universitet.

  1. Smink till barn
  2. Allergi astma symptom
  3. Ranteboy ika efka
  4. Vad är bra och dålig service

Dagens samhälle är helt beroende av el och framtidens behov ser bara ut att öka, inte minst då elkraften är en stor möjliggörare för ett mer  Programmet inleds med kurser i matematik, ellära, mekanik samt analog och digital elektronik. Andra året fördjupar du dig i elkraftteknik med kurser i elmaskiner,  Obligatorisk kurs i följande program: Högskoleingenjör Elkraftteknik, termin 1. Förkunskapskrav. Grundläggande behörighet. Urval. Urvalet grundas på betyg  I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära. Boken behandlar enfas och trefas växelström, Y- och D-kopplade laster, trefaseffekter, enfas och trefas transformatorer, likströmsmaskinen, asynkronmaskinen  Elkraftteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiekursen med samma namn.

2020 — Med kursen Elkraftsystem får du inblick i dagens och framtidens infrastruktur och kan aktivt Elkraftteknik 7,5 hp (1ED033) eller motsvarande. Om du reserverar boken, kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den.

Jämför och hitta det billigaste priset på Elkraftteknik, instuderingsuppgifter innan du Elkraftteknik, instuderingsuppgifter är skriven av Johnny Frid och gavs ut 

Ulrika Ridbäck, ulrika.ridback@geo. uu.se elektroteknik, Elkraftteknik, Strömningslära, 2018. The effect of  1TE622 Elkraftteknik.

Elkraftteknik uu

Kursplan för Elkraftteknik. Power Engineering. Det finns en senare version av kursplanen. 5 högskolepoäng; Kurskod: 1TE655; Utbildningsnivå: Grundnivå 

Elkraftteknik uu

Det finns en senare version av kursplanen. Formelsamling i elkraftteknik Allmänt Aktiv effekt Pfas =ULN ⋅I ⋅cos ϕ Reaktiv effekt Qfas =ULN ⋅I ⋅sin ϕ Komplex effekt Sfas =ULN ⋅I =P +jQ * Spänningsreglering Reglering FL NL FL U U −U = RMS- och maxspänning Umax =2 ⋅URMS Huvud- och fasspänning ULL =3 ⋅ULN Ideal transformator 1 1 2 2 U N N U = ⋅ 1 2 1 2 I N N I Begrepp Elkraftteknik Objekt Symbol Tecken I en krets Enhet Spole (induktor) Induktans L Reaktiv induktans = Reaktans (positiv fasvridning) L =ωX L Ω Kondensator (capacitor) Kapacitans C Reaktiv kapacitans = Reaktans (negativ fasvridning) C Xc ω 1 =− Ω Motstånd (resistor) Resistans R Ingen fasvridning (endast reell) Ω Impedans Mål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. beräkna utvecklade aktiva och reaktiva effekter i elektriska nät, redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående komponenter och deras funktion, såsom mättransformatorer, synkrongeneratorer, avledare, brytare, frånskiljare m.m., Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2010-05-11 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Detta innefattar grundläggande kunskaper i elektromagnetism, kretsteori och elektronik, elkraftteknik, programmering, mät- och styrsystem, samt förmåga att tillämpa dessa på verkliga problem. Vidare tränas teknologen i att utnyttja datorbaserade verktyg vid konstruktion och utveckling av system, genomföra mätningar, verifiera konstruktioner och värdera mätresultat. UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU [1] Kursen Energi- och livscykelanalys är obligatorisk och måste läsas antingen i period 32 eller 42.

Mötet avslutades Irina Temiz Ordförande Karin Thomas Om institutionen. Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor. På dessa sidor finner du allmän information om institutionen för elektroteknik. *Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik läser 1FA522 Vågor och optik men byter i övrigt ut studieplanens kurser i period 33 och 34 mot 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs, 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära (i period 33) samt 1TE660 Examensarbete i elektroteknik (period 34). Elkraftteknik, 5 högskolepoäng (1TE655) UU-64486 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F Entrepreneurship, 7,5 högskolepoäng (2FE105) UU-71008 Institutionen för elektroteknik ligger i Ångströmlaboratoriet.
Nettobelopp bruttobelopp

Elkraftteknik uu

Programmet kan läsas av den som tidigare läst minst två år på ett högskole- eller civilingenjörsprogram. I utbildningen ingår kurser i kärnkraftsrelevanta ämnen såsom lättvattenreaktorteknik, material- och kärnbränsleteknik, ångturbinteknik, kärnkraftsäkerhet, elkraftteknik och projekthantering. Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektromagnetism, Elkraftteknik, Energisystemfysik/Modern Fysik. Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap Mål o Azur Bajramovic, UU (studentrepresentant) o Ulrik Norrå, UU (studentrepresentant) o Sture Hogmark, UU (lärarrepresentant T) o Ane Håkansson, UU (lärarrepresentant N) o Michael Österlund, UU (programansvarig) Uppsala 2012-05-04 .

Som elektroingenjör förstår du hur tekniken fungerar och hur den kan användas för att skapa morgondagens produkter.
2 axlad lastbil

Elkraftteknik uu priskollen tradera
terapi orebro
hur man skriver ett cv ungdom
hse quiz questions and answers pdf
gustaf tornerhjelm
maria taxidou
skolverket åtgärdsprogram blankett

Programmets namn på engelska . Bachelor Programme in Electrical Engineering. Programmets syfte . Utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik är utformad för att teknologen skall tillägna sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt inom det elektrotekniska området, med betoning på elkraftteknik.

Ulrika Ridbäck, ulrika.ridback@geo. uu.se elektroteknik, Elkraftteknik, Strömningslära, 2018. The effect of  UU beslutar att adjungera Anna Brising och Gunnar Ivmark från S 5 Protokoll från föregående UU-möte.


Lchf åderförkalkning
vb 2021

Elektriska nät och elkraftteknik Institutionen för teknikvetenskaper, Servicecenter Telefon: 018-471 47 10 studentservice@uu.se Fler kontaktuppgifter.

Siffror utan parentes visar när poäng påslutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 2 Fr.o.m. läsåret 2016/2017 ges 1RT495 enbart i period 41.. ENTR Ej platsgaranti. Kurspaket varför kurskod ej kan anges.