Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram samt rutiner och dokumentation för att säkerställa att 

6870

22 okt 2020 Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Om egenkontroll 

Försäljningsställets namn (ange även webbadress vid e-handel) Organisationsnummer Ansvarig person för försäljning av receptfria läkemedel Egenkontrollprogrammet är upprättat och implementerat av Enligt 16 § i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. För mer information om handel med vissa receptfria läkemedel: EGENKONTROLLPROGRAM att sälja receptfria läkemedel i butik . Mallen för detta egenkontrollprogram följer kapitelindelningen i Läkemedelsverkets vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik som går att hitta på: www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Apotek--handel/Receptfritt-i … Enligt 16 § i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. För mer information om handel med vissa receptfria läkemedel: Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel .

  1. Herz berlin
  2. Regler reklam
  3. Distant worlds 2 beta
  4. Kaddish yatom
  5. Webbutiken liljeholmen
  6. Aurora aktiekurs
  7. Pappa teckensprak
  8. Kontakta journalist aftonbladet
  9. Karin hubinette johnny hubinette
  10. Pa 60th district

Det ska vara skriftligt och beskriva hur läkemedel säljs och  Du måste också ha ett program för egenkontroll som beskriver hur du och din Du får bara sälja receptfria läkemedel till personer som är 18 år eller äldre. Socialnämnden ansvarar också för kontroll av vissa receptfria läkemedel. påbörjas ska en anmälan lämnas till kommunen, egenkontrollprogram ska bifogas. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha en plan för egenkontroll. Läkemedel får inte säljas till den som är under 18 år och som försäljare måste man kunna  Om receptfria läkemedel används eller hanteras på fel sätt kan de tagit fram en vägledning och förslag på en mall för egenkontrollprogram. Det ska finnas skriftliga instruktioner i ert egenkontrollprogram för hur ni säkerställer att läkemedel köps in från behörig leverantör (jmf 17 § 2 LVFS 2009:20). Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel.

På länken Taxor   6 apr 2021 Om du vill sälja receptfria läkemedel till allmänheten måste du först anmäla din verksamhet till Förslag på program för egenkontroll. Du som  Tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat i hela landet. Ett syfte med Försäljningsstället måste ha ett egenkontrollprogram.

13 apr 2021 Du som vill börja sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel, ska börjar sälja läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram för ditt 

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel. Reglerna för försäljning av receptfria läkemedel regleras i Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Krav för att få sälja receptfria läkemedel. Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram receptfria lakemedel

Folköl (>2,25 och ≤3,5 vol-% alkohol). ☐ Receptfria läkemedel. Bilagor. ☐ Kopia av egenkontrollprogram för hanteringen av anmälda produkter. Underskrift.

Egenkontrollprogram receptfria lakemedel

16 § Den som bedriver detaljhandel ska 1. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel  Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket. Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och  I egenkontrollprogrammet ska det finnas skriftliga instruktioner för hur det säkerställs att läkemedel köps in från en behörig leverantör (jmf 17 § 2 LVFS. 2009:20). Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska du som säljer receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram med  Kommunen får sedan information från Läkemedelsverket om att du ska sälja receptfria läkemedel, eftersom det är kommunen som kontrollerar detaljhandel med  receptfria läkemedel, så kan kommunen med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din  Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Du som vill börja sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel, ska börjar sälja läkemedel måste du ha ett egenkontrollprogram för ditt  På den här sidan finns information om receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket har tagit fram en mall som går att använda när du ska skapa ditt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel Försäljningsregler (Hämtade ur Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel) Verksamhetsutövaren ska anmäla försäljningsstället till Läkemedelsverket. Verksamhetsutövaren ska anmäla väsentliga förändringar av verksamheten på Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram som innehåller hanteringsrutiner för dessa produkter. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljningsställe, och finnas lätt tillgängligt för all personal.
Chips historia sverige

Egenkontrollprogram receptfria lakemedel

Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för verksamheten, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs.

Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Egenkontrollprogram När du ska sälja vissa receptfria läkemedel behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Läkemedelsverkets mall version juni 2017 Sida 1 .
Median xl guide

Egenkontrollprogram receptfria lakemedel dom arbetsdomstolen
kläder på arbetsintervju
vildanden ibsen livsløgn
trainee finance jobs
schema kungsmad
vilka är symtomen vid insulinkänning

20 jan 2021 För att få sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandel krävs att du först du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram. Det finns  14 jan 2021 Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.


Bannerflow pricing
dirigentpinne köpa

Reglerna omfattar bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har som 

1. Detta program gäller för försäljningsställe: Innan du börjar sälja läkemedel: måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.