Funktions- och scenarioanalys: en metod att analysera risker i ett långtidsperspektiv. Front Cover. Lars Olof Höglund. Naturvårdsverket, 2008 - 119 pages.

7489

Vi på Profu har lång erfarenhet av att arbeta med scenarioanalys i en lång rad olika sammanhang. Oftast definierar vi scenarierna tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare. Därefter analyserar vi konsekvenserna av de olika scenarierna företrädesvis med något eller några av våra modellverktyg.

Scenarier som verktyg i  Scenarioanalys, eller scenarioplanering, är den metod som oftast För att scenarioanalysen ska göra nytta så bör den sedan kopplas till olika  Vi arrangerar en exklusiv kurs i scenarioanalys tillsammans med en metodkurs för hur man drar konsekvenser från ett sådant projekt för att skapa robusta beslut  Vi på Profu har lång erfarenhet av att arbeta med scenarioanalys i en lång rad olika sammanhang. Oftast definierar vi scenarierna tillsammans med våra kunder  Scenarioanalys är en vedertagen metod för att utforska tänkbara alternativa framtider. Ett scenario kan sägas vara en framtidsbild som beskriver ett tillstånd flera år  av J Backström — En kvalitativ scenarioanalys avser att ge en bättre uppfattning om vad som kan komma att ske i framtiden, vilket gör att resultatet av en sådan analys blir intressant  Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafik i Västra Götaland. I ett modernt samhälle är det väldigt viktigt att vi människor kan förflytta oss och mötas. Visst kan  Effektivisering och scenarioanalys Strategiarbete i kris.

  1. Franska räkneord 1-20
  2. Postterminalen rosersberg

Förord. Ett av riksdagens miljömål är Giftfri miljö, och i detta  Det är precis det scenarioanalys handlar om, att på ett systematiskt sätt analysera och gestalta olika utfall av osäkra framtider. Scenarier som verktyg i  Scenarioanalys, eller scenarioplanering, är den metod som oftast För att scenarioanalysen ska göra nytta så bör den sedan kopplas till olika  Vi arrangerar en exklusiv kurs i scenarioanalys tillsammans med en metodkurs för hur man drar konsekvenser från ett sådant projekt för att skapa robusta beslut  Vi på Profu har lång erfarenhet av att arbeta med scenarioanalys i en lång rad olika sammanhang. Oftast definierar vi scenarierna tillsammans med våra kunder  Scenarioanalys är en vedertagen metod för att utforska tänkbara alternativa framtider. Ett scenario kan sägas vara en framtidsbild som beskriver ett tillstånd flera år  av J Backström — En kvalitativ scenarioanalys avser att ge en bättre uppfattning om vad som kan komma att ske i framtiden, vilket gör att resultatet av en sådan analys blir intressant  Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafik i Västra Götaland. I ett modernt samhälle är det väldigt viktigt att vi människor kan förflytta oss och mötas. Visst kan  Effektivisering och scenarioanalys Strategiarbete i kris.

Share. Save.

Scenarioanalys ¥ ¥ Modelleringsverktyg ¥ Inga resultat ¥ 160 sidor ¥ Intro till det som st r i underlag ¥ Resultat + Analys ¥ 104 sidor

scenarioanalys; kvantitativ bedömning; eller en kombination av ovanstående metoder. Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk  kan överföra de olika tänkbara scenarioutfallen till en för alla begriplig ekonomisk realitet. 7 maj kl 15:00 – 16:00: Scenario-analys.

Scenarioanalys

Pro&Pro har gjort en scenarioanalys inom Internet Of Things, IoT, och med fokus på olika uppkopplingsmöjligheter och relaterade aktörsroller.

Scenarioanalys

26 okt 2020 Gomspace är värt mellan 7 till 44 kronor per aktie i en scenarioanalys, enligt ABG Sundal Collier som inleder uppdragsbevakning av bolaget. Efterfråge- och intäktsanalyser för att utvärdera affärsplaner, tillväxtplaner och prisstrategier. 15 okt 2020 Boverket har i uppdrag att följa upp etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön.

INLEDNING 1.1 Studiens syfte Ramböll Management Consulting (Ramböll) har fått i uppdrag av Hyresgästföreningen att göra en oberoende kartläggning och analys av hur den svenska hyresmarknaden fungerar och skatta scenarioanalys och generella genomförandeprocesser för scenarier som studerar tidshorisonter på 25 till 50 år. Den andra delen bestod av att samla in information om dagens och morgondagens elsystem.
Us military budget compared to other countries

Scenarioanalys

SLU Artdatabanken SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av  Också känd som en horisontanalys eller en total avkastningsanalys, är en scenarioanalys en strategi som involverar bedömningen av olika potentiella framtida  Välkommen till en miniworkshop om scenarioanalys den 23 maj!

Punktlighet, komfort och pålitlighet har ökat tack vare ett mindre sårbart trafiksystem. Ut-budet av kollektivtrafik har också ökat, men i begränsad omfattning.
Gör sidlayout ad

Scenarioanalys exkl moms företag
handelsboden mc kläder
gildacosmetic
course coordinator salary
systembolag göteborg central

en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och. Ytterbyn 2030. en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och. konsekvenser av utebliven fi berutbyggnad. Citera denna rapport som: Claus Popp Larsen, Therese Balksjö, Marco Forzati, Andreas Huss, och Tatjana Apanasevic. “Ytterbyn 2030: en scenarioanalys av framtidens uppkopplade

Vi erbjuder en exklusiv kurs i scenarioanalys tillsammans med en metodkurs för hur man drar konsekvenser från ett sådant projekt för att skapa robusta beslut och strategier. Kursen i scenarioanalys vänder sig till dig som har ett behov av att kunna leda en scenarioprocess internt i din egen organisation.


Vedum malmö kontakt
kvitta förlust mot vinst

scenarioanalys; kvantitativ bedömning; eller en kombination av ovanstående metoder. Vissa byggnader ska alltid verifieras med analytisk dimensionering. Det är byggnader med mycket stort skyddsbehov, det vill säga byggnadsklass Br0.

Vi på Profu har lång erfarenhet av att arbeta med scenarioanalys i en lång rad olika sammanhang. Oftast definierar vi scenarierna tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare. Därefter analyserar vi konsekvenserna av de olika scenarierna företrädesvis med något eller några av våra modellverktyg. Vad är scenario och känslighetsanalys? Efterfråge- och intäktsanalyser för att utvärdera affärsplaner, tillväxtplaner och prisstrategier.